You are currently viewing อบรมโครงการอบรมเทคนิคการแต่งหน้า ประจำปีการศึกษา 2565

อบรมโครงการอบรมเทคนิคการแต่งหน้า ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเทคนิคการแต่งหน้า ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกันเกรา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

 

 

https://www.facebook.com/surinpoly/photos/pcb.5384992328274590/5384990131608143

ใส่ความเห็น