นาย จักรพงษ์ ปัญญาดี

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กนิกส์/หัวหน้าสื่อการเรียนการสอน

เบอร์โทรศัพท์ : 085-4116-590

นาย อัฐวุฒิ สุไต้ทอน

หัวหน้างานทะเบียน

084-2660-307