รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 

** รายละเอียด ระเบียบการ เอกสาร และขั้นตอนการรับสมัคร **  โทร. 044-514414 ติดต่อ งานทะเบียน

สมัครเรียนออนไลน์  ที่นี่   https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=register

*** ข้อมูลสถิติการรับสมัคร : งานทะเบียน วิทยาลัยสาระัดช่างสุรินทร์ โทร. 044-514414
——————————————————————————————————————–
* สรุปการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา *