เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายอภิชาติ กุลธานี

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดฃ่างสุรินทร์

 • thumbnail

  นางชมบุญ ลาภอุปถัมป์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายกฤณเดช ราษีทอง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

^