เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Video

Youtube
VTR -บทพิสูจน์จาก 6 ฝีมือชนต้นแบบ: ฝีมือชน คนสร้างชาติ
Youtube
ฝีมือชน คนสร้างชาติ : ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ
Youtube
เรียนอาชีวะดีกว่า
1
^