ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวธนกร กนกบุญพิทักษ์ บุคลากรฯ เข้าร่วมงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส (Big Cleaning Day)" พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ วัดศรีรัตนาราม บ้านตะตึงไถง หมู่ที่ 5 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 💜

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2567 17:35

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวธนกร กนกบุญพิทักษ์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2567 17:27

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก“...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2567 17:02

#พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นำโดย นายอภิชาติ กุลธานี...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567 09:18

ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567 17:16

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ มอบหมายให้นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนครู และบุคลากร...

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์