จำนวนผู้สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ

Read More »

กิจกรรมออกหน่วยบริการ

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ มอบให้ นางสายเพียร กองงาม ผู้ชำนาญการ นวดแผนไทย พร้อมด้วยนักเรียนหลักสูตรระยะสั้นนวดแผนไทย ออกหน่วยบริการนวดแผนไทย

Read More »

Fix it จิตอาสา 2565

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการบูรณราการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับเสริมสร้างคุณลักษณะอังพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ

Read More »

บริการออนไลน์

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

5. ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

6. ข้อมูลหลักสูตร ฯ

7.ข้อมูลครุภัณฑ์

8.ข้อมลอาคาร สถานที่

9.ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์

facebook/surinpoly

Image Grid Title

Read More