*** อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงาน “งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อวท. ระดับจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 32 ” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ @   สูจิบัตร รายละเอียด ตารางการจัดแข่งขันฯ คลิ๊กที่นี่ ***

******************************** สมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คลิ๊กรายละเอียดที่นี่ ****************************

จำนวนผู้สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการออนไลน์

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

5. ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

6. ข้อมูลหลักสูตร ฯ

7.ข้อมูลครุภัณฑ์

8.ข้อมลอาคาร สถานที่

9.ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์

facebook/surinpoly

Image Grid Title

Read More