ข่าวประชาสัมพันธ์

        05/02/61 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์เดือนมกราคม งวดที่ 4 ประจำปี2561
        08/01/61 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์เดือนมกราคม งวดที่ 3 ประจำปี2561
        28/12/60 : ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัว วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ งนบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
        26/12/60 : ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว สอบคัดเลือกวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
        25/12/60 : ประชาสัมพันธ์งานพัสดุ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลโรงงานพร้อมโปรแกรมออกแบบชั้นสูง แบบ 2 ระบบในโปรแกรมเดียวกัน =>> เอกสารประกวดราคา /คุณลักษณะเฉพาะ  
        19/12/60 : ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา รับสมัคร วันที่ 20-26 ธันวาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)
        08/12/60 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์เดือนพฤศจิกายน งวดที่ 2 ประจำปี2561
        30/11/60 : ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงานราชการ(ครู) รหัสกลุ่มวิชา 202 (เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน) ลำดับที่1 มารายงานตัว วันที่ 4 ธันวาคม 2560
        28/11/60 : ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการ(ครู) รหัสกลุ่มวิชา 202 (เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน) ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
        28/11/60 : ประชาสัมพันธ์งานพัสดุ ขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ เครื่องกลโรงงานพร้อมโปรแกรมออกแบบชั้นสูงแบบ 2 ระบบ
         27/11/60 : ประชาสัมพันธ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561  (downloads pdf)
         27/11/60 : ประชาสัมพันธ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน งปม.2560 (downloads pdf)
         22/11/60 : ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการ(ครู) รหัสกลุ่มวิชา 202 (เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
         16/11/60 : ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ การเปิด-ปิด สถานศึกษา เป็นกรณีพิเศษ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 กำหนดจัดการเรียนการสอน ชดเชย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
         09/11/60 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์เดือนตุลาคม งวดที่ 1 ประจำปี2561           
         09/11/60 : เผยแพร่ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลโรงงานพร้อมโปรแกรมออกแบบชั้นสูง แบบ 2 ระบบในโปรแกรมเดียวกัน =>>เอกสารประกาศ /เอกสารประกวดราคา /คุณลักษณะเฉพาะ        
         31/10/60 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบ งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์เดือนกันยายน งวดที่ 12 ประจำปี2560
         27/10/60 :  ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนด เกณฑ์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560   
         19/10/60 :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รหัสกลุ่มวิชา 202 (เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล) รับสมัคร วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2560 เว้นวันหยุดราชกา
         10/10/60 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์เดือนกันยายน งวดที่ 12 ประจำปี2560          
         04/10/60 : เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์        
         04/10/60 : การติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเนินการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ประจำปีการศึกษา 2559   
         04/10/60 : อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี(Dual System) พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 14     
         04/10/60 : ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่4 ภาคเรียนที่ 2/2560    [หน้า1 ] [หน้า2]
         28/09/60 : ประกาศกำหนดวันเปิด ภาคเรียนที่ 2/2560 และวันเปิดภาคเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
         08/09/60 : การประชุมการตรวจราชการติดตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
         08/09/60 : โครงการปลูกดาวเรือง เพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         08/09/60 : เวทีเสวนา สุรินทร์รวมพลัง จัดการศึกษาพัฒนาคนสุรินทร์ เพื่อเปิดโลกอาชีพและการมีงานทำ รวมภาพกิจกรรม
         08/09/60 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์เดือนสิงหาคม งวดที่ 11 ประจำปี2560        
         09/08/60 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์เดือนกรกฎาคม งวดที่ 10 ประจำปี2560
         31/07/60 : ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา สนใจสมัครลงทะเบียนอบรมใบขับขี่
         11/07/60 : การศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาครบวงจร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
         11/07/60 : พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ วิชาถนอมอาหารและวิชาการแปรรูปอาหาร        
         11/07/60 : พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         11/07/60 : การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ประเภทเซปักตะกร้อ ณ สนามเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         07/07/60 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ประจำเดือนมิถุนายน 2560
         10/06/60 : วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา (DSS)        
         09/06/60 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
         23/05/60 : เผยแพร่  ข้อมูลเกียรติบัตรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

                                 - รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
                                 - รางวัลและผลงานของผู้บริหาร
                                 - รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                 - รางวัลและผลงานของผู้เรียน
         17/05/60 : เผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งเพิ่มเติมกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น หลักสูตร ปวช.2556
         17/05/60 : วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ขอเผยแพร่รายงานข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
                                   - รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
                                   - รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส 1/2560 (ฉบับเดือนมีนาคม 2560)
         09/05/60 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  งวด7 ประจำปีงบประมาณ 2560  pdf / jpeg 1 2 3 4 5 6
         01/05/60 : เผยแพร่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลในการจัดทำข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
         10/04/60 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  งวด6 ประจำปีงบประมาณ 2560  pdf / jpeg 1 2 3 4 5 6     
         10/03/60 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ 2560  pdf / jpeg 1 2 3 4 5 6    
         01/03/60 : แจ้งกำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559  ซ้อม 17 มีนาคม 2560  รับจริงวันที่ 22 มีนาคม 2560  pdf / jpeg
         31/01/60 : ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานธุรการ ปฏิบัตหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ รับสมัคร 1-7 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องงานบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  ดาวน์โหลดรายละเอียด  โหลดเป็นรูปหน้า 1  2   
        18/01/60 : ประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โครงการเงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนนักศึกษาที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลดรายละเอียด
        09/01/60 : ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊กรายละเอียดรับสมัคร   สอบถาม เพิ่มเติมที่งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
        16/12/59 : ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กำหนดเปิด-ปิดสถานศึกษา เป็นกรณีพิเศษ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559
  คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม  pdf, jpg
        14/12/59 : ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบโควตา
                                    1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                    2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ทวิภาคี)
        23/11/59 : ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ โครงการสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ [เอกสารรายละเอียด TOR]
       19/10/59 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว หน้า1 หน้า2 [pdf / jpg 1, 2 ]
       11/10/59 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชัวคราว วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จำนวน 5 อัตรา [ pdf / jpg1,2,3 ]
        26/08/59  โครงการนำนักเรียน ศึกษาดูงานสถานประกอบการในจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 26 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ร้านเบญเบเกอรี่ ศูนย์โอท็อปจังหวัดสุรินทร์
        29/06/59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและการสร้างผู้ประกอบการใหม่ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกันเกรา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์


     update : 08/12/2560 08:00