รับสมัครขอทุนกสศ. ระดับปวช.ต่อเนื่อง ปวส. (ทุน 5 ปี) ปีการศึกษา 2566

https://docs.google.com/forms/…

Continue Readingรับสมัครขอทุนกสศ. ระดับปวช.ต่อเนื่อง ปวส. (ทุน 5 ปี) ปีการศึกษา 2566

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

     วันที่ 28 มกราคม 2566 นาย…

Continue Readingร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

เข้ารับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์

   วันที่ 26 มกราคม 2566 นายอภ…

Continue Readingเข้ารับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์

มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียน นักศึกษานักประดิษฐ์ และครูที่ปรึกษา

      วันที่ 25 มกราคม 2566 นา…

Continue Readingมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียน นักศึกษานักประดิษฐ์ และครูที่ปรึกษา

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินท…

Continue Readingประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ข้อเสนอแนะต่อการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ ตามนโยบายขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการอาชีวศึกษา

ข้อเสนอแนะต่อการจัดการอาชีวศึก…

Continue Readingข้อเสนอแนะต่อการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ ตามนโยบายขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการอาชีวศึกษา

เคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

    วันที่ 20 มกราคม 2566 ท่าน…

Continue Readingเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ขอแสดงความยินดี “สุดยอดนวัฒกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2565”

Continue Readingขอแสดงความยินดี “สุดยอดนวัฒกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2565”

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18-20 มกราคม 2566  นายอ…

Continue Readingสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

ร่วมการการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

     วันที่ 12 มกราคม 2566 นาย…

Continue Readingร่วมการการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566