You are currently viewing ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก

ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก

    🎤 ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก 🥰🥰
สมัครเรียนออนไลน์กันนะคะ นักเรียน นักศึกษา 🙋🏻‍♀️🙋🏻
🙋🏻🙋🏻‍♀️ เปิดรับระดับ👇🏼
– ปวช ระบบปกติ
– ปวส ระบบทวิภาคี
– ปวส ระบบปกติ ภาคสมทบ
รับเปิดสมัคร ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
🛵 จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น.-16.00 น.
สมัครออนไลน์ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด
🚛 สถานที่รับสมัคร ตึกอำนวยการ (ห้องทะเบียน)
#สอบถามที่ เพจวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ หรือโทร 044-514414 ต่อ งานทะเบียน

ใส่ความเห็น