ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่
778 หมู่ 7 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์
0-4451-4414