ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ, 16 สิงหาคม 2566 03:11

>>>>“ความพิการเพียงอย่างเดียวในชีวิตคือ ทัศนคติที่ไม่ดี”<<< วันที่ 13-14 ส.ค. 2566 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ และผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 11:08

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ มอบหมายให้ นายเทอดศักดิ์ ผลพูน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ...

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย 2566